Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego włoskiego?

Gdy opisywaliśmy jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego, mówiliśmy, że zasadniczym wymaganiem jest zdanie egzaminu państwowego. Wobec tego, jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego włoskiego i jaka jest jego zdawalność?

Na te pytania odpowiemy poniżej. Zacznijmy więc od kwestii zasadniczej, czyli:

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka włoskiego, tak samo jak każdego innego języka składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.

Obie są wymagające, przy czym do części ustnej dopuszczani są kandydaci, którzy zaliczą część pisemną, a niezaliczenie części ustnej wiąże się z niezaliczeniem całego egzaminu.

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka włoskiego – część pisemna

Część pisemna egzaminu na tłumacza przysięgłego języka włoskiego obejmuje tłumaczenie czterech tekstów.

Dwa z nich są w języku włoskim i trzeba przełożyć je na język polski, dwa kolejne po polsku i należy je przetłumaczyć na włoski.

W przypadku obu kombinacji językowych jeden z tekstów zawsze dotyczy tematyki prawniczej, urzędowej, sądowej.

Ta część egzaminu trwa 4 godziny i jest przeprowadzana dla wszystkich kandydatów w tym samym czasie.

jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego

Co warto wiedzieć odnośnie części pisemnej

Warto wiedzieć, że na części pisemnej egzaminu można korzystać ze słowników i własnoręcznie sporządzonych glosariuszy.

Niestety, czasu jest na tyle mało, a teksty na tyle trudne, że konsultować słownik warto tylko w przypadku wyjątkowo zawiłych terminów, które zresztą na pewno znajdą się w którymś z tekstów.

Ciekawe jest również to, że egzamin pisany jest odręcznie, co w dzisiejszych czasach może budzić zdziwienie. Artykuł ma jednak na celu opisać jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego języka włoskiego, a nie sugerować inne rozwiązania.

Przed przystąpieniem do egzaminu polecamy więc potrenować pisanie, gdyż po 4 godzinach pisania praktycznie bez przerwy, odrętwienie palców i ból nadgarstka to normalne zjawisko.

Należy koniecznie pamiętać o dodaniu formuły poświadczającej, czy to w języku polskim czy we włoskim, zależnie od kierunku tłumaczenia.

Warto również wspomnieć, że prace są anonimizowane. Podpisanie pracy równa się dyskwalifikacji kandydata.

Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć w tej części to 200. Natomiast konieczne jest zdobycie minimum 150 punktów, by zakwalifikować się do części ustnej egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego włoskiego – część ustna

Opisujemy jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego włoskiego, więc nie możemy zapomnieć o części ustnej tego egzaminu.

Część ustna dotyczy, naturalnie, tłumaczenia ustnego, które również obejmuje obie kombinacje językowe. Jest to tłumaczenie:

konsekutywne – kandydat dokonuje tłumaczenia na włoski przedstawionego nagrania lub odczytanego tekstu;

właściwie jest to często tłumaczenie liaison, gdyż odczytywane jest zwykle jedno zdanie naraz, choć zależy to od komisji oraz tekstu.

a vista – kandydat otrzymuje na egzaminie tekst w języku polskim do odczytania po włosku.

Ta część egzaminu na tłumacza przysięgłego języka włoskiego odbywa się w wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej terminie, jednak jest to nie wcześniej niż po upływie 7 dni od części pisemnej.

Niestawienie się w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do egzaminu.

W przypadku tej części egzaminu również kandydaci na tłumacza przysięgłego mają możliwość uzyskania maksymalnie 200 punktów, a minimalny wynik pozwalający na uzyskanie zaliczenia to 150 punktów.

Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego języka włoskiego

Średnia zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego języka włoskiego oscyluje w okolicy 20%.

Świadczy to o tym, że ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym jest niełatwym zadaniem.

Częściowo ze względu na to, jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego.

Jak wspomnieliśmy wyżej, zdanie pisemnej części oznacza tylko możliwość zdawania części ustnej, a niezaliczenie części ustnej oznacza konieczność powtórzenia obydwu części egzaminu.

Między innymi dzięki temu zawód tłumacza przysięgłego cieszy się dużą nobilitacją i zdecydowanie świadczy o posiadanych umiejętnościach językowych.

Co jeśli nie zdam egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Jak się okazuje, odpowiedź na pytanie co jeśli nie zdam egzaminu na tłumacza przysięgłego jest prostsza niż można się spodziewać.

Mianowicie, można przystąpić do niego kolejny raz, ponieważ nie ma żadnego limitu.

Są jednak kwestie, o których w takim przypadku należy pamiętać.

Każde kolejne przystąpienie do egzaminu wiążę się z ponownym dokonaniem opłaty egzaminacyjnej w wysokości 800 zł.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego – elitarny tytuł?

Skoro zdawalność egzaminu jest względnie niska, czy więc tłumacz przysięgły języka włoskiego to rzeczywiście elitarny tytułu? Ile osób w Polsce może poszczycić się prawem uwierzytelniania swoich przekładów?

Obecnie na listę tłumaczy przysięgłych wpisanych jest 289 tłumaczy przysięgłych języka włoskiego.

Co ciekawe w ostatnich latach tj. 2019 – 2023, każdego roku zaprzysięgnięto mniej niż 5 tłumaczy języka włoskiego.

W praktyce potwierdza to jedynie jakim wyzywaniem jest zdanie egzaminu oraz wysokie kompetencje tych, którzy z sukcesem do niego podchodzą.