Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego

Osobom lubiącym i znającym bardzo dobrze język włoski może przyjść do głowy pytanie, jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego. To, czy ta ścieżka kariery będzie satysfakcjonująca, zależy od indywidualnych predyspozycji, podobnie jak odpowiedź na pytanie, czy włoski jest trudny. W tym artykule skupimy się tylko na drodze do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka włoskiego w Polsce.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego – wymagania

Wymagania odnośnie tego jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego są jasno określone w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25.11.2004 roku. Ich lista nie jest długa, a wymagania wydają się racjonalne, otóż należy:

  • znać bardzo dobrze język włoski, co należy udowodnić zdając egzamin na tłumacza przysięgłego;
  • mieć wykształcenie wyższe;
  • być obywatelem Polski lub kraju, którego obywatel ma prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie być karanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, ani za przestępstwo umyślne.

Jak wspomniano wyżej, wymagania mają swoje podstawy. Jedne z nich odnoszą się do kompetencji, inne do charakteru pracy tłumacza, a jeszcze inne do porządku prawnego. Omówimy każde z wymagań po kolei.

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka włoskiego

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka włoskiego jest po prostu trudny. Jest to państwowy egzamin, składający się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka włoskiego może zdobyć osoba, która uzyska pozytywny wynik z obu części. Jest to co najmniej 150 punktów na 200 możliwych. Opisujemy to wszystko w artykule egzamin na tłumacza przysięgłego języka włoskiego.

Trudność egzaminu jest uzasadniona. Na tłumaczach przysięgłych ciąży ogromna odpowiedzialność, gdyż zawód wiąże się ze wsparciem wymiaru sprawiedliwości. Można sobie łatwo wyobrazić, że osoba znająca włoski na poziomie konwersacyjnym nie będzie umiała ani przetłumaczyć, ani objaśnić zagadnień prawnych dla strony na rozprawie. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zadbał, by do zawodu dopuścić jedynie osoby odpowiednio przygotowane.

Wykształcenie wyższe – jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego nie mając wykształcenia wyższego? Niestety, nie da się. O ile wymóg posiadania takiego wykształcenia może być zniesiony w przypadku rzadkiego języka, gdzie nie ma wielu tłumaczy przysięgłych, o tyle w przypadku włoskiego nie ma co na to liczyć.

Skąd jednak ten wymóg? W pierwszej wersji ustawy, chodziło o wykształcenie wyższe kierunkowe. Tłumaczem przysięgłym języka włoskiego można było zostać tylko po filologii, czy lingwistyce, ewentualnie kończąc studia podyplomowe z dziedziny przekładu. Jednak okazuje się, że niejednokrotnie lepszym tłumaczem przysięgłym będzie absolwent prawa, który posiadł biegłą znajomość języka włoskiego (co weryfikuje egzamin), niż osoba po filologii nie mająca wiedzy prawniczej.

Dlatego wymóg wykształcenia kierunkowego został zastąpiony wymogiem wykształcenia wyższego w ogóle. Dlaczego nie został zniesiony? Prawdopodobnie ustawodawcy chodziło o to, by tłumacz przysięgły posiadał głębszą wiedzę, niż uzyskiwana na poziomie szkoły średniej, a przynajmniej umiał taką wiedzę posiąść, czego uczymy się zwykle na studiach.

Bycie obywatelem Polski lub prawo do pracy w Polsce

Tego wymogu praktycznie nie trzeba tłumaczyć. Gdyby dana osoba nie miała możliwości podjęcia pracy zarobkowej w Polsce, nie byłoby sensu przyznawać jej uprawnień tłumacza przysięgłego języka włoskiego. Wszakże w założeniu tłumacz przysięgły ma wspomagać działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskich urzędów i funkcjonowanie obcokrajowców w polskim systemie prawnym. Gdyby sąd nie mógł zlecić tłumaczenia danej osobie, ze względu na to, że nie może ona zarobkować w Polsce, byłoby to pozbawione sensu.

Pełna zdolność do czynności prawnych

Kolejny dość oczywisty wymóg, to pełna zdolność do czynności prawnych. Tłumacz przysięgły musi poświadczać tłumaczenia i składać oświadczenia. Nie jest co prawda stroną czynności, w których uczestniczy, tym niemniej jest stroną umowy ze swoim klientem, niezależnie od tego, czy tym klientem jest sąd, firma, czy osoba fizyczna. Żeby taka umowa była wiążąca, zdolność do czynności prawnych jest niezbędna.

Niekaralność tłumacza przysięgłego

Niekaralność tłumacza przysięgłego to wymóg o tyle zrozumiały, że osoba ta winna cechować się nieposzlakowaną opinią. W końcu przecież od wiarygodności tłumacza przysięgłego języka włoskiego zależeć może wynik sporu sądowego. Tłumacz przysięgły musi być bezstronny i uczciwy. O ile fakt bycia niekaranym za przestępstwo umyślne z pewnością nie gwarantuje takich cech, to im sprzyja.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego – zaprzysiężenie

Opis wszystkich wymienionych wyżej wymagań nie mówi jeszcze jak zostać tłumaczem przysięgłym języka włoskiego. Zaprzysiężenie to drugi, po zdaniu egzaminu, kluczowy moment na drodze do uzyskania uprawnień. Na zaprzysiężenie czeka się zwykle nie dłużej niż pół roku po zdaniu egzaminu. Podczas tej uroczystości przyszli tłumacze przysięgają przed reprezentantem Ministra Sprawiedliwości wykonywać zawód tłumacza przysięgłego sumiennie, bezstronnie i dochowywać tajemnicy, a także kierować się uczciwością i etyką zawodową.

zaprzysiężenie tłumacza języka włoskiego

Uzyskanie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych języka włoskiego

Uzyskanie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych języka włoskiego następuje po zaprzysiężeniu. W praktyce potwierdzenie wpisu można uzyskać w dniu zaprzysiężenia. Dokument jest o tyle ważny, że jego posiadanie uprawnia już do wykonywania tłumaczeń ustnych. Świeżo upieczony tłumacz przysięgły języka włoskiego wyposażony w niego, lub – bezpieczniej – jego notarialny odpis, możemy wykonać tłumaczenia na włoski u notariusza, w urzędzie, czy w sądzie.

Uzyskanie pieczęci tłumacza przysięgłego języka włoskiego

Po zaprzysiężeniu i wpisie na listę tłumaczy przysięgłych, czas na uzyskanie pieczęci tłumacza przysięgłego języka włoskiego. Pieczęć wydaje Mennica Polska. Można na nią czekać do 8 tygodni, ale jeśli komuś się śpieszy, za wyższą opłatą może być gotowa w kilka dni. Gdy już wyczekiwana pieczęć do nas dotrze, możemy poświadczać również i tłumaczenia pisemne.