Tłumacz przysięgły języka włoskiego

Centrum Warszawy – Marszałkowska

Tłumacz przysięgły języka włoskiego MIW Marszałkowska
Zapraszamy do kancelarii w samym centrum Warszawy każdego dnia roboczego między 9:00 a 18:00, lub do przesłania pliku do wyceny

Tłumacz przysięgły języka włoskiego Warszawa

Zobacz jak skontaktować się z biurem obsługi tłumacza przysięgłego języka włoskiego w Centrum Warszawy przy Marszałkowskiej.

Aby otrzymać wycenę najszybciej, prosimy o przesłanie dokumentu do wyceny lub zapytania na tłumaczenie ustne drogą e-mailową.

Dlaczego tłumacze przysięgli włoskiego MIW Marszałkowska w Warszawie?

Dlaczego tłumacze przysięgli włoskiego MIW Marszałkowska w Warszawie to dobry wybór? Tworzymy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Wykonywanie tłumaczeń z najwyższą starannością to nasz priorytet. Cechuje nas doskonała znajomość terminologii oraz realiów prawniczych Polski i Włoch, a także wypracowany przez lata warsztat tłumacza.

Wszystkie te trzy kompetencje stale rozwijamy, wiedząc, że język i prawo się zmienia, a więc zmieniać się musi i nasza wiedza. Etyka zawodowa jest dla nas równie ważna, stąd zaufać nam może każdy Klient, niezależnie od tego, jakiego przekładu potrzebuje. Dodatkowo, nasza siedziba znajduje się w ścisłym centrum Warszawy.

Dotrzeć do niej można każdym środkiem transportu. To ważne i dla klientów poszukujących tłumaczenia pisemnego, które będą musieli odebrać osobiście, i dla tych potrzebujących przekładu ustnego. Dużo kancelarii znajduje się w bliskości naszego biura, co ułatwia nam realizację tzw. tłumaczeń ekspresowych, gdy Klient informuje nas o potrzebie przekładu na krótki czas przed jego rozpoczęciem.

Zachęcamy, by osobiście przekonać się, dlaczego tłumacze przysięgli języka włoskiego MIW Marszałkowska to najlepsza opcja, gdy potrzebuje się tłumaczenia w kombinacji polski-włoski.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego – osoba zaufania publicznego

Warto jednak podkreślić, że tłumacz przysięgły języka włoskiego to nie tylko wybitny specjalista pod względem językowym i merytorycznym, ale również osoba zaufania publicznego.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: musimy przetłumaczyć z włoskiego na polski odpis swojego aktu małżeństwa oraz odpis aktu urodzenia swojego dziecka. Zawierają one mnóstwo poufnych informacji osobowych, a przecież musimy je przekazać tłumaczowi, skoro chcemy, aby je przełożył!

Nie powinniśmy się jednak w żaden sposób obawiać. Tłumacz przysięgły języka włoskiego zobowiązany jest do dochowania tajemnicy zawodowej. Musi on być bezstronny i dochowywać poufności nie tylko co do treści dokumentów, które tłumaczy. Nie może on nawet ujawnić treści korespondencji z klientem. Takie obowiązki nakłada na niego zarówno prawo, jak i kodeks etyki zawodowej.

Warto dodać, że nasz zespół tłumaczy przysięgłych języka włoskiego posiada do tego swój wewnętrzny regulamin, w którym również podkreślamy nasz obowiązek zachowania poufności. Żaden Klient nie musi się więc obawiać. Jego dokumenty i wszystkie zawarte w nich informacje są z nami bezpieczne.

osoba zaufania publicznego

Nasze usługi

Tłumaczenia przysięgłe na włoski

Tłumaczenia przysięgłe na włoski to nasz chleb powszedni. Codziennie pomagamy Klientom przygotowując dla nich tłumaczenia, które służą załatwianiu spraw osobistych, interesów, czy robienia inwestycji w Italii.

W biurze

Tłumaczenia przysięgłe z włoskiego

Tłumaczenia przysięgłe z włoskiego wykonujemy równie często i równie chętnie, co te na włoski. Wnioskujemy z tego, że przepływ osób, inwestycji i kapitału między Polską a Włochami jest w obie strony na podobnym poziomie.

Zdalnie

Tłumaczenia ustne polski-włoski

Najczęściej wykonujemy tłumaczenia ustne w kombinacji polski-włoski w kancelariach notarialnych, przy zakupie lub wynajmie nieruchomości, zarówno przez firmy, jak i osoby fizyczne, ale nie brakuje też tłumaczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego.

U notariusza i w urzędzie

Apostille do Włoch

Proponujemy usługę apostille do Włoch klientom, którzy nie mają czasu lub ochoty, by samodzielnie zdobyć apostille na dokumencie, który ma być przedstawiony we Włoszech. Apostille, czyli poświadczenie podpisu przez MSZ, jest wymagane np. na aktach notarialnych.

W MSZ

Tłumacz przysięgły języka włoskiego

Kogo widzimy, gdy myślimy: tłumacz przysięgły języka włoskiego? Choć Włochy najczęściej kojarzą nam się z wakacjami i luźną atmosferą, tłumacz przysięgły języka włoskiego to przede wszystkim urzędnik państwowy. Ma on prawo wykonywać i poświadczać tłumaczenia, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, sprawiając, że są to tłumaczenia uwierzytelnione.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego MIW

To osoba, która ciężko pracowała na uprawnienia, które posiada. Przede wszystkim, swoje wysokie kompetencje musiała ona udowodnić zdaniem dwuczęściowego egzaminu, który zdać niełatwo. Sukces osiągają na nim tylko najlepiej przygotowani. Dopiero to pozwala im na dopuszczenie do ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości i wpisanie na specjalną listę.

Idąc do tłumacza przysięgłego języka włoskiego mamy więc pewność, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Cechują go najwyższe kompetencje zarówno językowe, jak i orientacja w realiach prawniczych Polski i Włoch. To bardzo ważna informacja, ponieważ specyfika tłumaczeń uwierzytelnionych sprawia, że bez znajomości prawa obu krajów nie da się ich wykonywać dobrze.

Tłumacz przysięgły polsko włoski

Tyle teorii, a co, jeśli chodzi o praktykę? Czym tak naprawdę zajmuje się tłumacz przysięgły polsko włoski? Jeśli chodzi o tłumaczenia pisemne, sprawa jest prosta. Tłumacz uprawniony jest do wykonania i poświadczania przekładów dokumentów w kombinacji polski-włoski.

Jeśli posiadamy więc np. dokument wydany we Włoszech, a musimy się z nim udać do polskiego urzędu, potrzebujemy takiego tłumacza. Urząd nie uzna ani włoskiego oryginału (ponieważ najprawdopodobniej urzędnik nie będzie miał jak się z nim zapoznać), ani tłumaczenia bez poświadczenia (urzędnik nie ma pewności, czy tłumaczenie zostało wykonane kompetentnie). Właśnie dlatego potrzebne będzie tłumaczenie uwierzytelnione.

Jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, tłumacz przysięgły polsko włoski może towarzyszyć klientom w wielu sytuacjach. Najczęściej jest to czynność notarialna, ale może być to również przesłuchanie, rozprawa, czy – w raczej milszych okolicznościach – ceremonia zawarcia ślubu cywilnego. Bez obecności tłumacza przysięgłego języka włoskiego te czynności nie mogłyby się odbyć, jeśli ich uczestnikiem byłaby osoba włoskojęzyczna niemówiąca po polsku.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły języka włoskiego?

Tłumacz przysięgły polsko włoski

Tłumaczenia przysięgłe język włoski

Tłumaczenia przysięgłe język włoski

Wiemy już, kiedy odbywają się tłumaczenia uwierzytelnione, czy też potocznie tłumaczenia przysięgłe język włoski – język polski. Warto wiedzieć również, jaką tematykę obejmują.

Jaką tematykę obejmują tłumaczenia?

Oczywiście, na pierwszym miejscu jest tematyka prawnicza. Tłumacz przysięgły języka włoskiego zajmuje się tekstami z różnych gałęzi prawa, wśród których znajdują się najbardziej popularne prawo cywilne, karne i administracyjne, ale również wspominane rzadziej prawo rodzinne czy patentowe, a także jakiekolwiek inne.

Warto jednak pamiętać, że tłumacz przysięgły w swojej praktyce nie ogranicza się do zagadnień prawniczych, ponieważ nie ograniczają się do nich dokumenty, które muszą być przez niego tłumaczone. Tłumacze przysięgli języka włoskiego zajmują się więc również dziedzinami takimi jak:

 • Edukacja (tłumaczenie dyplomów i suplementów)
 • Finanse (tłumaczenie dokumentów finansowych)
 • Technika (tłumaczenie umów sprzedaży nieruchomości zawierających techniczne opisy budynku)
 • Medycyna (tłumaczenie dokumentów medycznych, np. na użytek ubezpieczyciela)
 • Handel (tłumaczenie dokumentów eksportowych)
 • Wiele, wiele innych

Tłumacz przysięgły z włoskiego na polski

Jeśli chodzi o częstotliwość, tłumacz przysięgły z włoskiego na polski najczęściej wykonuje tłumaczenia pisemne. Wynika to z czynników wspomnianych wyżej. Jeśli chcemy jakimś dokumentem posługiwać się na drodze oficjalnej w Polsce, a wydano go po włosku, musimy przetłumaczyć go u tłumacza. Wspomnieliśmy wyżej, jakie dokumenty podlegają takiemu przekładowi. Oprócz nich, warto również wymienić:

 • Często zdarzające się standardowe odpisy aktów stanu cywilnego (odpis aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia)
 • Dokumenty samochodowe (Carta di circolazione) i akt własności samochodu
 • Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (potocznie zaświadczenie z KRK)

Jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, tłumacz przysięgły z włoskiego na polski tłumaczy znacznie mniej niż odwrotnie. Większość przekładów ustnych realizowanych jest z polskiego na włoski, ponieważ mają one miejsce u notariusza. Notariusz sporządza akt notarialny po polsku, a zadaniem tłumacza przysięgłego jest wygłoszenie go po włosku tak, by klient w pełni go zrozumiał. Warto jednak wiedzieć, że choć kancelaria notarialna jest najczęstszym miejscem tłumaczeń ustnych tłumacza przysięgłego, nie jest jedynym.

Jakie dokumenty tłumaczymy na włoski?

Tłumacz przysięgły z włoskiego na polski

Tłumacz ustny włoski

Tłumacz ustny włoski

Tłumacz ustny włoski wykonuje przekłady również w innych okolicznościach niż czynność notarialna. Jeśli chodzi o przekłady uwierzytelnione, realizuje je również w sądach czy innych urzędach, podczas różnych przesłuchań oraz spotkań. Udaje się także do urzędu stanu cywilnego, aby dokonać przekładu podczas składania dokumentów niezbędnych do ślubu cywilnego czy uznania ojcostwa.

W naszym zespole jest również niejeden tłumacz ustny włoski, który realizuje tłumaczenia ustne inne niż przysięgłe. Są to:

 • Tłumaczenia symultaniczne (konferencyjne) – jak sama nazwa wskazuje, są one wykonywane najczęściej podczas konferencji tłumaczenia jednoczesne. Tłumacz używa do nich specjalnej kabiny lub systemów tour guide, a przekład jest niemalże jednoczesny z tłumaczonym wystąpieniem.
 • Tłumaczenia szeptane – to również tłumaczenia jednoczesne, jednak wykonywane bez użycia sprzętu. Przeznaczone są dla maksymalnie kilku osób, ponieważ tłumacz swój przekład przekazuje szeptem, tylko do kręgu osób zainteresowanych.
 • Tłumaczenia konsekutywne – inaczej tłumaczenia następcze, czyli takie, w których najpierw mówi mówca, a dopiero potem tłumacz. Mogą się odbywać w wielu okolicznościach, np. podczas spotkań biznesowych, negocjacji, różnych wystąpień oraz innych wydarzeń.

Masz pytania odnośnie tłumaczenia przysięgłego na włoski?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania odnośnie tłumaczenia przysięgłego na włoski lub z włoskiego i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.
Napisz lub zadzwoń do nas!