Włoski tłumacz przysięgły, a tłumacz przysięgły włoskiego

Czy istnieje włoski tłumacz przysięgły, czyli odpowiednik polskiego zawodu tłumacza przysięgłego we Włoszech? Okazuje się, że o ile w Polsce zawód ten obwarowany jest aktami prawnymi, w tym o randze ustawy, w innych krajach sytuacja nie przedstawia się podobnie. We Włoszech nie ma jednoznacznie sprecyzowanych wymagań, np. nie istnieje egzamin na tłumacza przysięgłego. Co należy więc zrobić, by móc wykorzystać polski dokument we Włoszech?

Włoski tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły włoskiego

Pierwszą opcją jest tłumacz przysięgły włoskiego zaprzysiężony w Polsce. Tak, to nie pomyłka. Przekłady wykonane przez polskich tłumaczy przysięgłych będą uznane we Włoszech. Naturalnie, w związku z tym, że włoskie urzędy nie mają dostępu do wzorów podpisu ani pieczęci tłumacza przysięgłego języka włoskiego zaprzysiężonego w naszym kraju, potrzebne jest dodatkowe uwierzytelnienie, o którym za chwilę.

Co ciekawe Ambasada włoska w Polsce poleca załatwienie sprawy właśnie w ten sposób, czyli zlecając przekład tłumaczowi w Polsce. Na swojej stronie pisze wyraźnie, że w krajach, gdzie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, który sam poświadcza swoje tłumaczenia, konieczna będzie tylko konsularna legalizacja podpisu takiego tłumacza. Czy to oznacza, że i tak musimy udać się do ambasady?

Apostille do Włoch

Okazuje się, że wystarczy zdobyć na tłumaczeniu apostille do Włoch. Taka informacja również widnieje na stronie internetowej Ambasady włoskiej. W przypadku krajów, które podpisały Konwencję Haską z 5 października 1961 roku, klauzula apostille wydawana przez odpowiedni urząd w danym kraju jest wystarczającym poświadczeniem uprawnień tłumacza. W Polsce wydawaniem apostille na tłumaczeniach przysięgłych zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Włoski tłumacz przysięgły

Jeśli jednak jesteśmy we Włoszech, pozostaje nam włoski tłumacz przysięgły. Skorzystanie z usług takiej osoby wiąże się z bardziej zawiłą procedurą. Otóż włoski tłumacz przysięgły funkcjonuje bardziej jako biegły sądowy, niż niezależny zawód, jak ma to miejsce w Polsce. Włoscy tłumacze przysięgli są wpisani na listę biegłych danego sądu i poświadczają swoje tłumaczenia tylko w nim.

Procedura wygląda tak, że tłumacz udaje się do sądu z gotowym przekładem, gdzie poświadcza przed odpowiednim urzędnikiem, że przekład jest wierny. Urzędnik rejestruje takie tłumaczenie i opatruje je pieczęcią, więc właściwie to urzędnik poświadcza oświadczenie tłumacza. Sam fakt konieczności udania się do sądu przedłuża całą procedurę oraz podwyższa jej koszty, gdyż oprócz opłaty, którą pobiera włoski tłumacz przysięgły, naliczona jest opłata urzędowa za poświadczenie.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym we Włoszech

Napisaliśmy, że wytyczne jak zostać tłumaczem przysięgłym we Włoszech nie są tak jednoznaczne, jak w Polsce. Osoby aspirujące do miana traduttore giurato muszą uzyskać wpis na listę biegłych tłumaczy. Takie listy prowadzone są przez sądy cywilne, karne oraz izby handlowe. Aby się na niej znaleźć, należy złożyć wniosek do właściwego dla danego rejonu sądu i załączyć do niego dokumenty poświadczające wykształcenie (kierunkowe, lingwistyczne) oraz doświadczenie w wykonywaniu przekładów. W tymi miejscu wytyczne są mocno nieostre, a każdy sąd może kierować się innymi kryteriami.

Lista tłumaczy przysięgłych we Włoszech

Nie istnieje scentralizowana lista tłumaczy przysięgłych we Włoszech. Każdy sąd prowadzi własną listę biegłych. Stąd, dany tłumacz może wnioskować o poświadczenie swojego tłumaczenia tylko w sądzie, do którego jest przypisany. Jest to kolejna różnica między polskim, a włoskim systemem prawnym. W Polsce tłumacze mają uprawnienia do uwierzytelniania swoich przekładów.

Włoski tłumacz przysięgły – koszty

Jeśli chodzi o cenę usługi, tłumacz przysięgły zaprzysiężony w Polsce będzie tańszy niż włoski tłumacz przysięgły. Koszty zamówienia usługi we Włoszech potęgowane są ceną poświadczenia tłumaczenia. Dla przykładu, opłata urzędowa naliczana obecnie przez sąd w Palermo to 16 EUR za każde 100 linijek tekstu lub 4 strony, zależy co nastąpi wcześniej, a także dodatkowo 3,92 EUR za uwierzytelnienie. Do tych kosztów trzeba dodać cenę usługi samego tłumaczenia, która z pewnością będzie wyższa od stawki polskiego tłumacza.

Dlatego, według nas, wybór między włoskim, a polskim tłumaczem przysięgłym jest prosty. Łatwiejsza procedura, niższe koszty, krótszy czas realizacji zamówienia, te wszystkie aspekty usługi stawiają tłumaczy przysięgłych języka włoskiego w Polsce w zdecydowanie korzystniejszym świetle.